Onze activiteiten

De KVVL organiseert jaarlijks een tiental activiteiten, in principe één per maand (met uitzondering van juli en augustus) :

–       3 à 5 voordrachten in het Koninklijk Legermuseum (KLM)

–       3 à 4 uitstappen en studiereizen (met minstens één tweedaagse)

–       2 vergaderingen in het KLM.

De voordrachten en reizen worden georganiseerd door de werkgroep ‘Studiereizen en voordrachten’ met als coördinator onze bestuurder Guy ADAM (zie ook het deeltje Werkgroepen- Studiereizen ).

Deze activiteiten worden steeds aangekondigd in de driemaandelijkse MB Info.

Voordrachten in het KLM

De voordrachten van de KVVL gaan normaal door op zaterdagvoormiddag om 10.30 h in een zaal van het Legermuseum. Het onderwerp houdt steeds verband met de militaire geschiedenis. In principe duren ze een uur. Daarna kunnen de aanwezige leden elkaar ontmoeten en nakaarten bij het glas van de vriendschap, aangeboden door de vereniging.

De voordrachten zijn gratis en voorbehouden aan de leden van de KVVL, die eventueel één of twee geïnteresseerden kunnen uitnodigen. Inschrijven is nodig, ten laatste de dinsdag voor de voordracht. Het secretariaat verwacht een seintje van de deelnemers op 02 737 78 90

of via mail srt.sramakvvl@gmail.com

Uitstappen en studiereizen

Alle uitstappen en studiereizen vertrekken van Brussel. De autocar brengt ons dezelfde avond terug, behalve voor ten minste een tweedaagse studiereis waarmee we jaarlijks een buitenlandse bestemming opzoeken (Frankrijk, Luxemburg etc.)

De studiereizen zijn bedoeld voor leden en sympathisanten. De inschrijving wordt definitief na betaling van de kosten voor deelname, uiterlijk op de datum vermeld op de aankondiging.

Vergaderingen in het KLM

Elk jaar houdt de vzw haar Algemene Vergadering, in principe op een zaterdagvoormiddag in maart.

Ook die gaat door in een zaal van het Legermuseum. Nadien bieden we graag een drankje aan waar de leden elkaar kunnen ontmoeten, bijpraten en van gedachten wisselen over wat de vereniging aangaat (en al het andere). Wie wil, kan daarna aansluiten voor de betalende lunch.

In december zorgt de werkgroep ‘Bezoeken en voordrachten’ voor de afsluiting van het werkjaar. Alle leden en sympathisanten worden dan in het Legermuseum verwacht voor een presentatie met overzicht van de activiteiten, van de nodige commentaar en achtergrondinformatie voorzien door de organisatoren.

Zoals alle andere bijeenkomsten wordt deze vergadering beëindigd met het glas van de vriendschap, graag aangeboden door de vereniging. De  leden die dat wensen kunnen ook hier afsluiten met een betalende lunch.