Wapenpatrimonium

Verantwoordelijke : Jean GILLARDIN

DOELSTELLINGEN :

Het helpen, ondersteunen en verdedigen van verzamelaars van blanke wapens en vuurwapens van historische, folkloristische of decoratieve waarde, en van militaire uitrusting, om zodoende ons wapenpatrimonium te beschermen en het statuut van erkende wapenverzamelaars te promoten en te ondersteunen.

In samenwerking met al de gepassioneerde verzamelaars, heeft de groep Wapenpatrimonium als doel de eerlijke burger toe te laten om zijn favoriete hobby te beoefenen en hem daarvoor de garanties te verlenen, en alzo ons patrimonium te beschermen.

Regelmatig en naargelang de omstandigheden deelnemen aan wapenbeurzen en beurzen van militaire uitrustingen.

Indien mogelijk een jaarlijks “Internationaal Salon van Oude Wapens en Militaria” organiseren.

Het aanknopen en cultiveren van contacten met andere Belgische en buitenlandse verenigingen van wapenverzamelaars.

OMSTANDIGHEDEN :

Per schrijven van 25 juli 2002 heeft de Minister van Justitie ons laten weten dat hij de K.V.V.L. als één van de representatieve vereniging van de sector erkent.

Bovendien onderhoudt de K.V.V.L. geprivilegieerde relaties met de B.V.V.W.(Belgische Vereniging van WapenVerzamelaars) die sinds 2011 de vertegenwoordigster is voor België bij de F.E.S.A.C. (Foundation for European Societies of Arms Collectors ).
De F.E.S.A.C. werd op 26 september 1993 in Maastricht opgericht. Vanaf deze datum en tot 1998 werd België er vertegenwoordigd door de F.A.B.C.A.M. ( Fédération des Associations Belges de Collectionneurs d’Armes), en van 1999 tot 2010 door de K.V.V.L.

Er valt ook op te merken dat de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Franse en Nederlandstalige verzamelaars bij de Adviesraad voor wapens bij de Ministerie van Justitie, alle vier lid zijn van de K.V.V.L.