Onze publicaties

De KVVL publiceert:

          een driemaandelijks informatietijdschrift: MILITARIA BELGICA INFO (MBInfo);

          een Jaarboek over uniformologie en krijgsgeschiedenis: MILITARIA BELGICA;

          verschillende (niet periodieke) documenten en landkaarten.