Contact – Lid worden

Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (v.z.w.)
K.V.V.L.

Jubelpark, 3
1000 Brussel

Onze leden ontvangen jaarlijks:

         vier nummers van het driemaandelijkse informatietijdschrift: MILITARIA BELGICA INFO;

          een Jaarboek over uniformologie en krijgsgeschiedenis: MILITARIA BELGICA

Vanaf 01 januari 2019, hebben ze ook een korting op de toegangsprijs voor het Koninklijk Legermuseum (9,00 i.p.v. 11,00 EUR) op vertoon van de voor het lopende jaar geldige lidmaatschapskaart.

Tel. secretariaat :
02/737.78. 90

E-mail secretariaat :
srt.sramakvvl@gmail.com

Het secretariaat van de K.V.V.L. staat tot uw dienst elke dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 15.00 u.

Wanneer u contact wenst op te nemen met één van onze bestuurders, verwijzen wij u graag naar de pagina: “Administratie – Raad van Bestuur

Om de site “Foto’s van de K.V.V.L. activiteiten” te raadplegen, gaat u naar : https://www.dropbox.com/sh/vlrrcj6bza2j2s8/AAD4oxBh5yQq6ZJ9y7cqO3Caa?dl=0

LID WORDEN :
Graag nodigen we u uit lid te worden van onze Vereniging inschrijvingsformulier in te vullen (door op deze zin te klikken)