Welkom !

 

 

KVVL – SRAMA

Welkom op de website van de KVVL

Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (vzw)

Jubelpark, 3  1000 BRUSSEL

Tel : 02-737 78 90

Nr. onderneming: 0410 597 436                       RPR: FR Ondernemingsrechtbank Brussel

Website: www.sramakvvl.be                E-mail: srt.sramakvvl@gmail.com

Met de steun van de BBE

 

De KVVL is partner van BBE