Historiek KVVL

De historiek van de K.V.V.L. – S.R.A.M.A. in het kort.

In 1910 had de Wereldtentoonstelling plaats in Brussel. Bij die gelegenheid had een groep gepassioneerde verzamelaars van “ historische en militaire souvenirs “ (zoals men dat destijds noemde), besloten om collectiestukken aan de Wereldtentoonstelling in bruikleen af te staan om de Militaire Sectie van deze tentoonstelling meer allure te geven.  Op voorgaande tentoonstellingen bestond deze sectie immers bijna uitsluitend uit moderne bewapening.  Dit initiatief oogstte toen veel bijval bij het publiek en de autoriteiten.

Het koninklijk besluit van 28 februari 1911 (zie Staatsblad 2 maart 1911) waarmee het Koninklijk Legermuseum opgericht werd, vermeldt het bestaan van de “Vereniging Vrienden van het Koninklijk Legermuseum”, als deelnemend aan de activiteiten van de bestuurscommissie van het museum.

 Ten gevolge van de afkondiging van de wet op 27 juni 1921, betreffende de stichting van verenigingen zonder winstoogmerk, werd onze V.Z.W. , met de benaming “La Fourragère”, op 1 maart 1925 opgericht (zie bijlagen Belgisch Staatsblad 21 mei 1925). Deze vereniging neemt het maatschappelijke doel over zoals beschreven werd wanneer “de Vrienden van het Legermuseum» in 1911 opgericht werd. Zij geniet de Hoge Bescherming van de Koning.

Door de brief van 9 november 1950 geeft het Koninklijk Paleis, gevolg gevend aan de aanvraag van de Vereniging, de wettelijke toelating van de titel van Koninklijke Vereniging.

Tijdens de Algemene Vergadering op 25 maart 1965, beslist de vereniging haar naam te veranderen in “Koninklijke Vereniging der Vrienden van het Koninklijke Museum van het Leger en voor Krijgsgeschiedenis – Société royale des Amis du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire” (in het kort: Vrienden van het Legermuseum/Amis du Musée de l’Armée), met als letterwoorden: K.V.V.L. – S.R.A.M.A.

WAR HERITAGE INSTITUTE

Volgens de wet van 28 april 2017, maakt het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM) voortaan deel uit van het War Heritage Institute (WHI), federale instelling van publiekrecht. Het WHI groepeert het KLM, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, het Instituut voor Veteranen –Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV- NIOOO), en de Historische Pool van Defensie.

Deze nieuwe organisatie heeft tot doel de krachten te bundelen voor het militaire erfgoed en de herinnering aan gewapende conflicten waarbij Belgen, zowel op hun nationaal grondgebied als in het buitenland, waren betrokken.