WELKOM! Doelstellingen en middelen

De “Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Koninklijk Museum van het Leger

en de Krijgsgeschiedenis” (VZW)

afgekort : KVVL

heet u welkom op haar website.

 

Welke zijn onze doelstellingen ?

De KVVL stelt zich tot eerste doel (zoals sinds haar bestaan in 1911) het KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS (KLM) te Brussel, zijn prachtige verzamelingen en zijn documentatiecentra beter te laten kennen. Het KLM is wereldwijd bekend en tal van vorsers en instellingen, zowel Belgische als buitenlandse, wenden zich tot zijn diensten als bevoorrechte bron van technische, wetenschappelijke of historische inlichtingen.

In de loop van de jaren heeft onze vereniging veel ervaring en expertise opgebouwd die ze graag ter beschikking van het Museum stelt voor de ontwikkeling, de uitbreiding en de bewaring van zijn verzamelingen.

Enkele recente voorbeelden:

Hulp bij de verwerving van zeldzame collectiestukken (uniformen, uitrustingsstukken, documenten, …).

Hulp bij de financiering en logistieke steun (grote tentoonstellingen van het Museum), bijvoorbeeld:.

de aanvraag van subsidies aan de Nationale Loterij, die ze gegund heeft om deel te nemen in de opbouw en inrichting van de permanente tentoonstelling over bezet België (1940-1944), het einde van de oorlog in Europa (1944-1945), de nazi-ideologie en de rassenpolitiek (1933-1945) en de oorlog in de Stille Oceaan (1937-1945) in de Bordiauhal van het KLM.

Steun bij externe activiteiten (externe tentoonstellingen van het Museum, …).

Financiële steun en valorisatie van het kostbare erfgoed in de prachtige “Russische Zaal”.

Foto in de Russische zaal van het KLM
 • Financieel beheer en deelname aan de coördinatie van het project rond de reconstructie van een Belgische “Auto-Kanon-Mitrailleur (ACM)”van 1915.
 • Foto van de gereconstrueerde “Auto-Kanon-Mitrailleur” in het KLM
 • Organisatie van opleidingsdagen voor leerkrachten, in samenwerking van de Federatie Wallonië-Brussel en de educatieve dienst van het Museum.
 • De KVVL stelt zich tot tweede doel de kennis van haar leden over militaire geschiedenis, uitrusting, materieel en patrimonium blijven onderhouden en uitbreiden.

  Welke zijn onze werkingsmiddelen ?

   Uitgeven van publicaties (zie ook bladwijzer “Onze publicaties”)

  De KVVL zorgt voor de uitstraling van het KLM door het uitgeven van twee tijdschriften, die naar haar leden en andere prominente personen worden toegezonden, het jaarboek MILITARIA BELGICA en een driemaandelijks informatietijdschrift met name: MILITARIA BELGICA INFO:

  – de jaarlijkse prestigieuze uitgave,MILITARIA BELGICA bevat beeldrijke artikelen over alle aspecten en domeinen met betrekking tot militaire uniformologie en de Belgische krijgsgeschiedenis.

  – het informatietijdschrift MILITARIA BELGICA INFO publiceert recente informatie over alle activiteiten van onze werkgroepen (voordrachten, studiereizen, wapenerfgoed, militaire archeologie, …) evenals tentoonstellingen, events, beurzen of andere manifestaties die in België (alsook in het buitenland) plaatsvinden.

  Organisatie van voordrachten en studiereizen (zie ook de bladwijzer “Onze activiteiten”)

  Onze VZW biedt haar leden de gelegenheid om in een aangename sfeer van gedachten te wisselen met anderen die dezelfde interesses hebben namelijk: het Belgische Leger en de krijgsgeschiedenis in het algemeen.

  LID WORDEN?

  Hebt u interesse voor onze publicaties en activiteiten, dan nodigen we u uit lid te worden van de KVVL door het online inschrijvingsformulier in te vullen (hierop klikken)