ONZE STATUTEN

Onze vereniging werd opgericht in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 28 februari 1911, waardoor het Legermuseum werd opgericht.

Zij werd als VZW erkend op 1ste maart 1925 onder de benaming “La Fourragère»; haar statuten werden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad volgens de wet van 27 mei 1925 gepubliceerd.

In 1965 besliste onze vereniging haar naam te veranderen in “Koninklijke Vereniging der Vrienden van het Koninklijke Museum van het Leger en voor Krijgsgeschiedenis – Société royale des Amis du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire” (in het kort: Vrienden van het Legermuseum/Amis du Musée de l’Armée), met als letterwoorden: K.V.V.L. – S.R.A.M.A; deze wijziging werd door de algemene vergadering van 25 maart 1965 goedgekeurd.

Sindsdien en tot december 2022 werden enkele andere kleine wijzigingen aan deze statuten door verschillende algemene vergaderingen aangebracht.

Gezien de oprichting van het War Heritage Institute (WHI) in 2017 en de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), was het noodzakelijk een groot aantal artikelen van de laatste versie van 18 maart 2017 van haar statuten te wijzigen.

Op 10 december 2022, heeft een buitengewone algemene vergadering wijzigingen aan alle artikelen behalve de artikelen 11, 17, 19, 21, 31, 32 en 34 evenals het toevoegen van het artikel 37 goedgekeurd. De benaming in het Frans van onze VZW is deze van 1965 gebleven: “Société royale des Amis du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire », terwijl de spelling in het Nederlands aangepast werd: “Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis”.

Door hieronder te klikken krijgt u toegang tot de gecoördineerde tekst 2022 van onze statutenhttps://sramakvvl.be/wp-content/uploads/2023/04/2023_04_13-Statuten-KVVL.pdf