ONZE STATUTEN

Onze VZW, als dusdanig, werd op 1ste maart 1925 met de benaming “La Fourragère” opgericht; haar statuten werden in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van 21 mei 1925 gepubliceerd.

In 1965 besliste onze vereniging haar naam te veranderen in “Koninklijke Vereniging der Vrienden van het Koninklijke Museum van het Leger en voor Krijgsgeschiedenis – Société royale des Amis du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire” (in het kort: Vrienden van het Legermuseum/Amis du Musée de l’Armée), met als letterwoorden: K.V.V.L. – S.R.A.M.A; deze wijziging werd door de algemene vergadering van 25 maart 1965 goedgekeurd.

Sindsdien werden enkele andere kleine wijzigingen aan deze statuten door verschillende algemene vergaderingen aangebracht.

De laatste wijzigingen aan tien artikelen van de statuten werden door de buitengewone algemene vergadering op 18 maart 2017 goedgekeurd. Gezien de omvang van deze wijzigingen werd een nieuwe gecoördineerde tekst opgesteld en werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17/06/2017 gepubliceerd.

Door hieronder te klikken krijgt u toegang tot de gecoördineerde tekst 2017 van onze statuten: https://sramakvvl.be/wp-content/uploads/2017/10/Statuten-2017-in-de-bijlagen-van-het-Belgische-Staatsblad.pdf