Info KVVL !

 Laatste nieuws   

Op deze pagina vindt u linken die naar recente artikelen, uitnodigingen of websites van belang voor onze leden verwijzen:(om sommige beelden te vergroten, erop klikken)

21-05-2022 : Volgende activiteit: Dagreis naar WAREGEM en OUDENAARDE; meer details : hierop klikken

01-03-2022: De KVVL is een partner van Belgium Battlefield of Europe (BBE): naar de website van BBE: hier klikken

28-02-2022 : Het programma van onze activiteiten in 2022 werd geüpdatet ontdekken: hier klikken

21-03-2022:   De voordracht door Pierre MULLER zal wel op zaterdag 23 april 2022 plaatsvinden. Deze voordracht « De detentie van Duitse krijgsgevangenen in België (1945 -1948). Een geschiedenis van krijgsgevangenen in vredestijd » meer details op de website van BBE: hierop klikken

03-01-2022 : Op aanvraag van meerdere KVVL-leden hebben we de website van Bernard Coppens (op 05 september 2020 overleden) in onze KVVL-website geïntegreerd; om deze website te bezoeken : hierop klikken

18-12-2021: De voorzitter, de bestuurders en de permanente secretarissen van de KVVL wensen u het allerbeste voor 2022. Ze hopen dat in dit jaar de geplande activiteiten niet zullen worden uitgesteld!

11-12-2021: DRINGEND:  Dit was de datum voor de viering van het 110-jarig bestaan van de KVVL. Gezien de nieuwe gezondheidsmaatregelen die het overlegcomité op 26-11-21 heeft opgelegd, heeft de Directeur Generaal van het WHI ons gevraagd om dit evenement uit te stellen op een nog nader te bepalen datum. Bijgevolg wordt de Buitengewone Algemene Vergadering, die op die dag was gepland, uitgesteld tot zaterdag 19 maart 2022, net voor de Gewone Algemene Vergadering.

11-11-2021 : KLM onlineshop: Info voor de leden van KLM-gebonden VZW’s: hier klikken

01-06-2021: Nieuw adres voor de website van AELR: https://www.brussels-air-museum.be

30-05-2021: Op deze zondag kreeg het Ereperk der Gefusilleerden aan de Kolonel Bourgstraat de titel van “Nationale Necropool“; de gedenkplaat werd door Mevrouw de Minister van Defensie Ludivine Dedonder onthuld

10/11-04-2021: Dit is de datum van de officiële opening van de tijdelijke tentoonstelling “De Belgische Marscompagnieën in de Congo-crisis van 1960-61” op de site GUNFIRE (BRASSCHAAT); voor meer details over GUNFIRE: hier klikken

11-12-2020: Een merkwaardig: “ Belgen in het Habsburgse leger” door Bruno COLSON, geassisteerd door Pierre LIERNEUX, voor meer details, hier klikken

De folder 2019 van de KVVL is nog beschikbaar, indien u, als lid van de KVVL, aan een buitenevenement deelneemt, vraag enkele flyers bij ons secretariaat om onze vereniging te doen kennen; om deze folder te zien, hier klikken

08-03-2020 : pas verschenen een nieuw boek (in het Frans) van de Heer J. CHAMPAGNE « LES FORTINS « DEVÈZE » D’ARLON » (voor meer details, hier klikken)

12-09-2019 : Om de distributie van haar film « Belgische soldaten in het leger van de tsaar » (over ACM) te ondersteunen en de brief van Mevrouw Lempereur te lezen: hier klikken

28-03-2019 : De KVVL steunt de studiedag “Bataille de Gembloux-Jandrain 1940“: eerste veldslag met tanks tijdens de Tweede Wereldoorlog en tussenkomst van koloniale troepen in het conflict. Een link met de website van de « Cellule Démocratie ou barbarisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles»: www.democratieoubarbarie.cfwb.be 

14-12-2018 : Het WHI maakt ons vandaag bekend dat de normale toegangsprijs voor het KLM vanaf 01 januari 2019 verhoogd wordt van 5,00 tot 10,00 EUR en dat onze leden een korting van 2,00 EUR op die prijs zullen genieten (8,00 EUR i.p.v. gratis!)

08-04-2018: Voor de wapenverzamelaars: wijzigingen aan de wapenwetgeving:

  • Wet van 07-01-18: tot wijziging van de wet van 08-06-06:  hier klikken
  • KB van 26-02-18: tot wijzigingen aan KB ter uitvoering van de wapenwet:  hier klikken
  • Omzendbrief van 28-02-18 : regelgeving omtrent laders… :  hier klikken

09-05-2018 : Mei 1940 : Bezoek aan het “Musée du Corps de Cavalerie français 1940” te JANDRAIN : hier klikken

09-05-2018 : Mei 1940: Bezoek aan het “Musée de la 1re Armée française” te CORTIL-NOIRMONT (CHASTRE) : hier klikken

22-05-2018 : KVVL-reglement voor de bescherming van het privéleven (GDPR) : hier klikken