Info KVVL !

 Laatste nieuws   

Op deze pagina vindt u linken die naar recente artikelen, uitnodigingen of websites van belang voor onze leden verwijzen:(om sommige beelden te vergroten, erop klikken)

De KVVL is in rouw: onze Ondervoorzitter FONS WUYTS overleed op 26 februari 2023 na een vervelende ziekte. Onze condoleances aan zijn hele familie en zijn vrienden van het WHI en van de KVVL

Onze volgende activiteit:

Op zaterdag 22-04-2023: Studiereis naar OVERLOON (NL), bezoek aan het Oorlogsmuseum

De deelnameprijs van 39,00 EUR per Pers. voor de leden (44,00 EUR voor niet-leden) omvat de reis met de autocar en de inkomstgelden voor een vrij bezoek (zonder gids) vanaf 11u00 tot 15u00 . Het middagmaal is niet inbegrepen (meer details over de eetmogelijkheden na 1 april ). Drink van de vriendschap ergens in Overloon zal door de KVVL aangeboden worden.

Voor alle deelnemers is zich vooraf inschrijven verplicht. Dit kan via het KVVL-secretariaat per e-mail naar srt.sramakvvl@gmail.com of telefonisch op 02 737 78 90 (op dinsdag en donderdag tussen 10u30 en 14u00). Uiterste inschrijvingsdatum en betaling : 12 april 2023.

Betaling VOOR 12 april 23 op de rekening van de KVVL nr. BE21 3101 0604 1803 met de melding “Reis naar Overloon, Naam en voornaam van de deelnemer(s)”

We maken u bekend dat de nieuwe folder 2023 van de KVVL nu beschikbaar is; indien u, als lid van de KVVL, aan een buitenevenement deelneemt, vraag enkele folders bij ons secretariaat om onze vereniging te doen kennen; om deze folder te zien, hier klikken

10/11/2022: Het programma van de KVVL-activiteiten in 2023 is verschenen: Meer details: hier klikken

01-03-2022: De KVVL is een partner van Belgium Battlefield of Europe (BBE): naar de website van BBE: hier klikken

03-01-2022 : Op aanvraag van meerdere KVVL-leden hebben we de website van Bernard Coppens (op 05 september 2020 overleden) in onze KVVL-website geïntegreerd; om deze website te bezoeken : hierop klikken

11-11-2021 : KLM onlineshop: Info voor de leden van KLM-gebonden VZW’s: hier klikken

01-06-2021: Nieuw adres voor de website van AELR: https://www.brussels-air-museum.be

08-03-2020 : pas verschenen een nieuw boek (in het Frans) van de Heer J. CHAMPAGNE « LES FORTINS « DEVÈZE » D’ARLON » (voor meer details, hier klikken)

08-04-2018: Voor de wapenverzamelaars: wijzigingen aan de wapenwetgeving:

  • Wet van 07-01-18: tot wijziging van de wet van 08-06-06:  hier klikken
  • KB van 26-02-18: tot wijzigingen aan KB ter uitvoering van de wapenwet:  hier klikken
  • Omzendbrief van 28-02-18 : regelgeving omtrent laders… :  hier klikken

09-05-2018 : Mei 1940 : Bezoek aan het “Musée du Corps de Cavalerie français 1940” te JANDRAIN : hier klikken

09-05-2018 : Mei 1940: Bezoek aan het “Musée de la 1re Armée française” te CORTIL-NOIRMONT (CHASTRE) : hier klikken

22-05-2018 : KVVL-reglement voor de bescherming van het privéleven (GDPR) : hier klikken