Voor onze leden, toestemming GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG genoemd)

Geacht lid van de KVVL,

U bent zeker op de hoogte dat de verenigingen door een nieuwe verordening van de Europese Commissie (in het Engels: General Data Protection Regulation : GDPR) ertoe verplicht worden nodige maatregelen te treffen om de persoonsgegevens en de privacy van hun leden te beschermen.

Daarom heeft de Raad van Bestuur van de KVVL een specifiek reglement over privacy opgesteld dat het mogelijk maakt uw gegevens volgens deze Europese verordening te verwerken; u vindt er de tekst van op de website van de KVVL in het deel “Administratie” of door hierop te klikken.

Voorts vereist artikel 32 van deze verordening dat ieder lid een bewust akkoord moet geven met dat reglement en de verwerking van zijn persoonsgegevens die ermee gepaard gaat.

In die zin nodigen we u uit:

–                 het hierbij gevoegde toestemmingsformulier met uw persoonsgegevens in te vullen; ze zullen in het algemene ledenbestand van de KVVL opgenomen of verbeterd worden;

–                 dit ingevulde formulier, met uw toestemming (JA) naar het KVVL-secretariaat automatisch te versturen, door op de knop “VERSTUREN” te drukken.

Geacht lid, steeds tot uw dienst blijvend, nodigen wij u uit uw toestemmingsfomulier zo spoedig mogelijk terug te sturen.

Voor de Raad van Bestuur,

Claude VLOEBERGHS

Algemeen secretaris

__________

Hieronder kunt u het toestemmingsformulier invullen: 

  Als lid van de VZW « Koninklijke Vereniging der Vrienden van het Koninklijke Museum van het Leger en voor Krijgsgeschiedenis- KVVL » te Brussel, bevestig ik u dat mijn huidige persoonsgegevens de volgende zijn; ik verbind er mij toe eventuele latere wijzigingen aan het secretariaat KVVL mee te delen:

  Nummer op de KVVL-lidkaart (verplicht):

  Uw taalstelsel (verplicht, ten minste één vakje aankruisen):NL:FR:DE:

  Ik heb kennis genomen van het reglement van de KVVL over de bescherming van de privacy op de Web site van de KVVL in het deel « Administratie » en ik ga akkoord met zijn inhoud en met de verwerking door de KVVL van mijn persoonsgegevens volgens dat reglement (verplicht, vakje aankruisen):JA

  LET GOED OP! Als u niet akkoord gaat zal dit formulier niet automatisch verzonden kunnen worden. In zulk geval is het aangewezen een e-mail met uw opmerkingen naar ons secretariaat srt.sramakvvl@gmail.com te verzenden. Bij gebrek aan antwoord, zullen we uw persoonsgegevens moeten schrappen; het zal voor ons onmogelijk zijn noch onze tijdschriften, noch andere briefwisseling naar uw post- of e-mailadres te verzenden.

   
  Terug naar Info KVVL : hier klikken