Nieuw boek van J. CHAMPAGNE

De Heer J. CHAMPAGNE is een Franstalige auteur van meerdere werken over ons Leger (onder meer ” ARLON-LA-MILITAIRE “, un survol de la vie militaire du chef-lieu, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours), hij is ook lid voor het leven van onze vereniging.

Onlangs heeft hij met de medewerking van een vriend, de Heer B. MULLER, het volgende boek in het Frans laten verschijnen:

LES FORTINS “DEVÈZE” D’ARLON – Le Centre de Résistance Frontière 1933-1940

Het boek handelt over de 28 betonnen schuilplaatsen die om Arlon in 1933-34 op initiatief van Minister van Landsverdediging Albert DEVÈZE in het raam van een verdediging langs de Oostelijke Belgische grens gebouwd werden.

Met veel foto’s en tekeningen en, voor iedere van de 28 schuilplaatsen om Arlon een foto en een situatieplan, bedraagt dit boek 88 bladzijen.

Het is mogelijk dit boek bij de Heer J. CHAMPAGNE aan te kopen, door het storten van 15 EUR + 5 EUR voor de verzendingskosten, op zijn bankrekening BE76 7506 4869 0995, zonder te vergeten uw naam en uw postadres in de communicatie te vermelden.

Couv AV Fortins DEVEZE

Couv AR Fortins DEVEZE

Terug naar Info KVVL : hier klikken