Info KVVL !

 Laatste nieuws   

Op deze pagina vindt u linken die naar recente artikelen, uitnodigingen of websites van belang voor onze leden verwijzen:(om sommige beelden te vergroten, erop klikken)

20-03-2021 : Dit was de oorspronkelijke datum van de voordracht door Pierre Muller : « De detentie van Duitse krijgsgevangenen in België (1945 -1948). Een geschiedenis van krijgsgevangenen in vredestijd », in het raam van de tentoonstelling “De geschiedenis ontrafeld. De Belgisch-Duitse betrekkingen in museumkoffers”, die door de educatieve dienst van het WHI, met de steun van de KVVL, georganiseerd wordt. Gezien de wereldwijde besmetting heeft het WHI deze tentoonstelling en ook de voordracht moeten uitstellen , deze laatste wordt nu op zaterdag 27 november 2021 gepland.

11-12-2020: Een merkwaardig: “ Belgen in het Habsburgse leger” door Bruno COLSON, geassisteerd door Pierre LIERNEUX, voor meer details, hier klikken

De folder 2019 van de KVVL is nog beschikbaar, indien u, als lid van de KVVL, aan een buitenevenement deelneemt, vraag enkele flyers bij ons secretariaat om onze vereniging te doen kennen; om deze folder te zien, hier klikken

05-09-2020 : tijdens de Algemene Vergadering van de KVVL op 05 september in de Bordiau-hal heeft onze vicevoorzitter Fons WUYTS het volgende aangekondigd: Omwille van de sanitaire maatregelen moet hij de KVVL-activiteiten tot einde 2020 afschaffen. Voor 2021 spreekt hij de wens uit om een mooi programma te kunnen plannen met inbegrip van activiteiten die dit jaar voorzien werden, met uiteraard de reserves die de pandemie ons zou opleggen”.

08-03-2020 : pas verschenen een nieuw boek (in het Frans) van de Heer J. CHAMPAGNE « LES FORTINS « DEVÈZE » D’ARLON » (voor meer details, hier klikken)

12-09-2019 : Om de distributie van haar film « Belgische soldaten in het leger van de tsaar » (over ACM) te ondersteunen en de brief van Mevrouw Lempereur te lezen: hier klikken

28-03-2019 : De KVVL steunt de studiedag “Bataille de Gembloux-Jandrain 1940“: eerste veldslag met tanks tijdens de Tweede Wereldoorlog en tussenkomst van koloniale troepen in het conflict. Een link met de website van de « Cellule Démocratie ou barbarisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles»: www.democratieoubarbarie.cfwb.be 

14-12-2018 : Het WHI maakt ons vandaag bekend dat de normale toegangsprijs voor het KLM vanaf 01 januari 2019 verhoogd wordt van 5,00 tot 10,00 EUR en dat onze leden een korting van 2,00 EUR op die prijs zullen genieten (8,00 EUR i.p.v. gratis!)

08-04-2018: Voor de wapenverzamelaars: wijzigingen aan de wapenwetgeving:

  • Wet van 07-01-18: tot wijziging van de wet van 08-06-06:  hier klikken
  • KB van 26-02-18: tot wijzigingen aan KB ter uitvoering van de wapenwet:  hier klikken
  • Omzendbrief van 28-02-18 : regelgeving omtrent laders… :  hier klikken

09-05-2018 : Mei 1940 : Bezoek aan het “Musée du Corps de Cavalerie français 1940” te JANDRAIN : hier klikken

09-05-2018 : Mei 1940: Bezoek aan het “Musée de la 1re Armée française” te CORTIL-NOIRMONT (CHASTRE) : hier klikken

22-05-2018 : KVVL-reglement voor de bescherming van het privéleven (GDPR) : hier klikken