Welkom !

 

111-jarig bestaan

Welkom op de website van de K.V.V.L.

Koninklijke Vereniging der Vrienden van het Koninklijke Museum van het Leger en voor Krijgsgeschiedenis (vzw)

Jubelpark, 3  1000 BRUSSEL

Tel : 02-737 78 90

Nr. onderneming: 0410 597 436                       RPR: FR Ondernemingsrechtbank Brussel

Website: www.sramakvvl.be                E-mail: srt.sramakvvl@gmail.com

Met de steun van de

Nationale Loterij KVVL

De KVVL is partner van BBE