HomepageNL

Welkom op de website van de KVVL

Koninklijke Vereniging der Vrienden van het Koninklijke Museum van het Leger en voor Krijgsgeschiedenis (vzw)

Jubelpark, 3  1000 BRUSSEL

 

 

Met de steun van de

Nationale Loterij KVVL